ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

LÜLEBURGAZ

LÜLEBURGAZ RESİMLER
LÜLEBURGAZ FOTOĞRAFLAR
LÜLEBURGAZ MANZARALAR
LÜLEBURGAZ GÖRÜNTÜLER
LÜLEBURGAZ VİDEO
LÜLEBURGAZ SPOR
lüleburgaz turizm
lüleburgaz konaklama
lüleburgaz haber
lüleburgaz haritası
lüleburgaz otel
lüleburgaz pansiyon
lüleburgaz resim
lüleburgaz yurt
lüleburgaz manzaralar
lüleburgaz fotoğraflar
lüleburgaz kültür
lüleburgaz sanat
lüleburgaz ekonomi
lüleburgaz sanayi
lüleburgaz ticaret
lüleburgaz tarım
lüleburgaz hayvancılık
lüleburgaz konut
lüleburgaz emlak
lüleburgaz satılık
lüleburgaz kiralık
lüleburgaz arsa
lüleburgaz araç
lüleburgaz video
lüleburgaz seyret
lüleburgaz yemekleri
lüleburgaz kültür
lüleburgaz sanat
lüleburgaz iklim
lüleburgaz nüfus
lüleburgaz stad
lüleburgaz doğa
lüleburgaz gezi
lüleburgaz tatil
lüleburgaz sağlık
lüleburgaz hastahanesi
lüleburgaz eğitim
lüleburgaz okul
lüleburgaz lisesi
lüleburgaz sokullu
lüleburgaz
Lüleburgaz
LÜLEBURGAZ İLÇE TARİH VE COĞRAFYA
a-Tarihi ve Coğrafi Yapısı:
Lüleburgaz’ın tarihi, Trakya’nın tarihi ile birlikte MÖ. 4500-4000 yıllarına kadar inmektedir. Trakya’ya adını veren Trak kabilelerinden Ordis’lerin o yıllarda İlçemize yerleştiği ve buraya Bergule ismini verdikleri görülmektedir. Daha sonraları sırasıyla Persler, Atinalılar, Makedonyalılar ve Romalılar bölgede hüküm sürmüşlerdir.
Lüleburgaz MS 1361 yılında 1.Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1870 yılında ilçe olan kentimizin adı Osmanlı döneminde Burgaz olarak anılmış ve Cumhuriyet döneminde ise Lüleburgaz ismini almıştır.
29 Ekim 1912 yılında Bulgarlar ve I.nci Dünya Savaşında ise önce Fransızlar ve sonra Yunanlılar tarafından işgal edilen ilçemiz 8 Kasım 1922 yılında düşman işgalinden kurtarılmış.
 Lüleburgaz Kırklareli İli’nin güneyinde yer almakta olup, doğusunda Tekirdağ İlinin Saray ve Çorlu İlçeleri, batısında Kırklareli ili Babaeski İlçesi, kuzeyinde Kırklareli ili Pınarhisar İlçesi ve güneyinde ise Tekirdağ ilinin Hayrabolu ve Muratlı İlçeleri ile çevrilmiştir.
Kırklareli İli’nin en büyük yerleşim yeri olan İlçemizin toplam alanı (984) km.2 olup, İlçe merkezinin denizden yüksekliği (30) metredir.
İklim genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ile yağışlı ve soğuktur. Genellikle kışın Balkanlardan gelen soğuk hava akımlarından etkilenmektedir.
LÜLEBURGAZ İLÇE NÜFUS
b-Nüfus Durumu:
Lüleburgaz’ın toplam nüfusu (134.073) kişidir. Bunun (100.412)’i ilçe merkezinde, (33.661)’u ise belde ve köylerdedir. Bu nüfusun (%51)’i erkek, (%49)’i kadındır.
2009 yılında nüfusumuz 1500 kişi azalmış olup, bunun 600 köylere, 900 merkezi aittir.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çerçevesinde tespit edilen sonuçlarına göre Merkez, belde ve köylerin nüfusları aşağıdadır.
LÜLEBURGAZ İLÇE İDARE
c-İdari Durum:
Lüleburgaz İlçesi, Merkez bucağı dahil (6) belde ve (29) köy olmak üzere toplam (35) yerleşim ünitesinden oluşmaktadır.
Köy ve kasabalar yerleşim durum itibariyle toplu yerleşim halindedir. Mezra, oba, kom gibi yerleşim birimleri bulunmamaktadır.
Devlet halk ilişkileri gayet iyi durumdadır. Halk devlete karşı saygılı olup, her konuda da hakkını aramaktadır.
İlçe ve belde mahalle muhtarlıklarının durumları aşağıda gösterilmiştir.
LÜLEBURGAZ İLÇE SOSYAL YAPI
d-Sosyal Durum:
İlçe merkezinde ağırlıklı olarak genç nüfus yapısı göze çarpmaktadır. Aileler genelde 1-3 çocuklu olup, aile planlamasına uyulmaktadır.
Kırsal alanda geleneksel toplum yapısı, sosyal yapı, gelenek-görenekler, örf ve adetler nispeten devam etmekte ise de, ilçe merkezi ve beldelerde kent kültürü gelişmiştir. İlçede Sivil Toplum Kuruluşları önemli bir yer tutmakta olup, değişik amaçlarla kurulmuş 211 adet dernek faaliyet göstermektedir.
Mesleklere göre nüfusun (%60)’ı çiftçi, (%20)’si esnaf, (%20)’si ise işçi, memur ve serbest meslek erbabından oluşmaktadır.
İlçemiz halkının genel refah seviyesi iyi durumdadır. Çiftçilikle uğraşan ailelere düşen tarım arazileri Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.
İlçe halkının büyük bir kısmı balkan ülkelerinden eski yıllarda göçmen olarak gelip yerleşmişlerdir. Sanayinin ilçemize gelmesi ile birlikte Anadolu’dan da bölgemize büyük bir göç olmuş ve halen devam etmektedir.
İlçede Türkçe dışında başka bir dil konuşan vatandaş topluluğu bulunmamaktadır.
LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK
e-Sağlık Durum:
İlçemizdeki Sağlık Hizmetleri, Merkezde Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde 266 yataklı (1) Devlet Hastanesi, (3 ayrı binada) (13) Aile Sağlığı Merkezi ,(37) Aile Hekimi görev yapmaktadır. (1) AÇS/AP Merkezi, (1) Verem Savaş Dispanseri, (1) Halk Sağlığı Laboratuarı ve 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu bulunmaktadır.
İlçemizde, (3) Özel Hastane, (4) Diyaliz Merkezi, (2) Tıp Merkezi, (2) Ecza Deposu, (55) Eczane, (1) İlkyardım Eğitim Merkezi ve (1) Psikonetnik Eğitim Merkezi bulunmaktadır.
İlçemizde bugün itibarıyla bulunan sağlık kurumlarında; (111) uzman tabip, (53) Pratisyen, (110) Hemşire, (65) Ebe, (7) Diş Hekimi, (203) diğer personel olmak üzere toplam (549) personel bulunmaktadır.
LÜLEBURGAZ İLÇE EĞİTİM VE KÜLTÜR
f-Eğitim ve Kültür Durumu:
İlçemiz merkezinde okuma yazma oranı (% 99)’dür. Nüfusun (%70)’ i ilköğretim, (% 19)’i lise, (% 8)’si yüksek öğrenim eğitimlidir.
İlçemizde toplam (2) anaokulu, (41) ilköğretim okulu ve (13) lise olmak üzere toplan 56 okul bulunmaktadır.
İlçemizde ilköğretim okullarında (15773) öğrenci öğrenim görmekte, (249) branş öğretmeni ve (313) sınıf öğretmeni görev yapmaktadır.
İlçemizdeki Anaokulu ve anasınıfındaki toplam öğrenci sayısı (1744) ve (71) öğretmen bulunmaktadır
İlçemizde lise ve dengi okullarımızda (6720) lise öğrencisi ve (413) öğretmen görev yapmaktadır.
İlçemizde toplam (22493)öğrenci öğrenim görmektedir.
İlçemiz genelinde okula gidemeyen öğrenci bulunmamaktadır.
İlçemizde (11) Taşıma Merkezi okul ile (26) taşımalı eğitim yapılan köy okulu bulunmaktadır. (581) öğrenci taşımalı eğitim kapsamındadır.
Taşınan okullarımız; Sarıcaali, Turgutbey, Ayvalı, Yenibedir, Eskibedir, Umurca, Yenitaşlı, Ceylanköy, Hamzabey, Karaağaç, Ertuğrul, Çeşmekolu, Tatarköy, Müsellim, Kayabeyli, Çengelli, Davutlu, Akçaköy, Emirali, Seyitler, Karamusul, Oklalı, Alacaoğlu Köyleri Küçükkarıştıran Mahallesi Büyükkarıştıran Beldesine, Pınarhisar İlçesinin Deveçatak köyü ve Akıncılar köyü ilçemize taşımalı olarak gelmektedir.
İlçemizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2010-2011 yılı içinde (217) kurs açılmış, bu kurslara toplam (18039) kişi katılmıştır.
Mesleki Eğitim Merkezinde (3) kurs açılmış ve (67) kursiyer katılmıştır.
İlçemizde 1993 yılında Trakya Üniversitesine bağlı iken Kırklareli Üniversitesine bağlı olan Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. Bu okulumuz Kepirtepe Mevkiinde bulunan kendi binasında eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Yüksekokulda, (2)Yardımcı Doçent Dr. , (32) Öğretim görevlisi, (5) okutman(görevlendirme) ve (7) idari personel ile hizmetleri yürütülmektedir.
Yüksekokulda Teknik Programlar Bölümü ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü olmak üzere 2 bölüm mevcuttur.
Teknik Programlar Bölümünde; Elektrik, Kimya Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Grafik Tasarımı, Otomotiv Teknoloji(İ.Ö.) Elektirik (İ.Ö), Kimya Teknolojisi (İ.Ö), Grafik Tasarımı(İ.Ö.) Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.), Tekstil Teknolojisi (İ.Ö), bölümleri,
İktisadi ve İdare Programlar Bölümünde; Muhasebe ve Vergi Uyg., Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe ve Vergi Uyg.(İ.Ö.), Pazarlama (İ.Ö) ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö) bölümleri bulunmaktadır. Programlardaki öğrenci sayıları toplamı 2875 tür.
İlçemiz Merkezinde Sokullu Mehmetpaşa Halk Kütüphanesi, Büyükkarıştıran Halk Kütüphanesi olmak üzere (2) kütüphane bulunmaktadır.
Sokullu Mehmetpaşa Halk Kütüphanesinde bulunan kitap sayısı (27.010)’in üzerinde bulunmakta, yıllık okuyucu sayısı ise (43.348) kişidir.
Büyükkarıştıran Kütüphanesinde bulunan kitap sayısı (2409 ), okuyucu sayısı (4525) kişidir. Kapanan kütüphanelerde bulunan kitap sayıları; Evrensekiz (2508), Ahmetbey (5895)’dir.


İlçemizde; (8) Ortaöğretim ve üniversite hazırlık kurslarına yönelik özel dershane, (6) Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu sayısı, (5) Özel Muhtelif Kurs sayısı ve (1) adet Özel Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.


İlçemizde toplam (14) matbaa bulunmaktadır. İlçemizde (3) adet cep sinema salonu bulunmaktadır.
İlçemizde (25) adet faaliyet halinde spor kulübü bulunmaktadır.
İlçemizdeki spor tesisleri ise;
İlçe Merkezinde;
-(1000) kişilik kapalı spor salonu,
-(2500) kişilik çim 8 Kasım Stadı
-(11) adet toprak saha,
-(7) adet halı saha (ikisi kapalı, diğeri açık)
-Okullarda ait 7 adet spor salonu
Beldelerde;
-Büyükkarıştıran’da (1) toprak saha, (1) halı saha,
-Evrensekiz’de (1) toprak saha,
-Ahmetbey’de (1) toprak saha, (1) halı saha,
-Kırıkköy’de (1) toprak saha,
-Turgutbeyde (1) toprak saha,
-Sakızköy’de (1) toprak saha,
-Çiftlikköy’de (1) toprak saha,
-Düğüncübaşında (1) toprak saha,
Bununla birlikte ilçemizde futbol ağırlıklı olmak üzere, Güreş’te (60), Hentbol’da (155), Santraç’ta (104), Masa Tenisinde (170), Voleybol’da (150), Futbol’da (2650) kişi, Basketbol’da (650) ve Tekvando ‘da (150), Güreşte (60) kişi, Jimnastik (50) kişi, Vu-Şu’da (50) kişi, Oryantring’de (100), Bedminton da (30), Atletizm de (100) kişi olmak üzere (4419) lisanslı sporcu bulunmaktadır.
LÜLEBURGAZ İLÇE EKONOMİ
g-Ekonomik Durumu:
İlçe ekonomisi genelde tarım, hayvancılık ve sanayi’ye bağlı olmakla birlikte İlçemizin D-100 karayolu üzerinde olması ticareti de canlı tutmaktadır.


İLÇEMİZİN ARAZİ DAĞILIMI, KULLANIM ŞEKLİ VE EKİLEN ÜRÜNLER
A-ARAZİ DAĞILIMI:
a-Arazi Dağılımı:
Arazi Varlığı
Alan (Ha.)
%
Ekilebilir Arazi
82.040
83,4
Orman Arazisi
2.348
2,4
Çayır Mera
7.900
8,0
Diğer Araziler
6.112
6,2
Toplam Arazi
98.400
100,0
İlçemiz hayvancılık yönünden de büyük bir potansiyele sahip olup, (24635) adet büyükbaş, (21.623) küçükbaş hayvan bulunmakta, besicilik ve süt inekçiliği yapılmaktadır. Hamitabat ve Yenitaşlı köylerinde 80.000 kapasiteli 2 adet damızlık tavuk yetiştiren tesis mevcuttur. Bir yaşın üstündeki sığır sayısı tahmini olarak 16832 baş kadardır. Besiye alınan keçisayısı 3115civarındadır. Büyükbaş hayvan ırkı holştein, küçükbaş hayvan ırkı ise kıvırcık koyunu ve melezlerinden oluşmaktadır.
Gebe Düve alımı konusunda uygulanan destekleme kapsamında yıl sonu itibariyle 94 damızlık ve 58 saf ırk düve alımı için 61.850 YTL ödeme için hakediş düzenlenmiştir.
Yıllık süt üretimi 26.600 Ton/Yıl, et üretimi ise (1.490) Ton/Yıl’dır.
2009 yılı;
1-Vergi Gelirleri:
Tahakkuk Eden Tahsilat
372.257.769,00 Tl 335.856.193,90 Tl


2-Bütçe Gelirleri:


2009 yılı;
Tahakkuk Eden Vergi Miktarı Tahsilat Miktarı
399.616.611,74 346.885.496,52 Tl
3-Maliye Gelirleri
10.958.901,32 Tl 96.793.562,25 Tl
Mükellef Sayıları :
Gerçek Usul : 5260
Basit Ulus : 2325
Sermaye Şirketleri : 700
Kooperatifler : 18


g-Ulaştırma ve Alt Yapı Durumu:
LÜLEBURGAZ İLÇE ULAŞIM
1)Ulaştırma:
Lüleburgaz Kırklareli’ne (63) km uzaklıktadır. D-100 Karayolu ilçe merkezinden geçmektedir. Ayrıca TEM Otoyolu da ilçemizin (3) km kuzeyinden geçmekte olup, ilçemiz sınırları içindeki uzunluğu (58) km dir. Otoyol hariç ilçemiz hudutlarında (92) km karayolu mevcuttur.
Lüleburgaz’ın komşu ilçeler ile olan uzaklıklarına gelince, Lüleburgaz-Babaeski (22) Km, Lüleburgaz-Pınarhisar (30) Km, Lüleburgaz-Çorlu (46) Km.,Lüleburgaz-Muratlı (35) Km, Lüleburgaz-Vize (55) Km ve Lüleburgaz-Saray (60) Km. dir. İlçemizin İstanbul’a uzaklığı ile (150) km dir.
İlçemizin tüm köyleri ile yol bağlantısı mevcuttur. Köy yollarımız (201) km asfalt,(162) stablize, (17)km tesviyeli yol olup, İlçemiz Köy yolları yol ağı (380) km dir.


2)Elektrik Durumu:
Lüleburgaz’ın tüm yerleşim birimlerinde elektrik vardır. Elektrik üretimi HEAŞ (Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) tarafından karşılanmaktadır.
İlçeye iki merkezden elektrik verilmektedir. Lüleburgaz merkez, belde ve köylerinde toplam (67.700) elektrik abonesi bulunmaktadır. İlçedeki elektrik iş ve işlemleri Lüleburgaz Tredaş İşletme Müdürlüğünce yürütülmektedir.


3) Su Durumu:
Lüleburgaz İlçesinde mevcut bulunan içme suyu şebekesi ve iletim hattı yetmektedir.İlçenin içme suyu ihtiyacı faal (20) adet içmesuyu kuyusu ve (7) adet itici motorla sağlanmaktadır.


4) Kanalizasyon Durumu:
İlçemizin kanalizasyon hattı sistemi yeterlidir.Atık su arıtma tesisinin kurulma çalışmaları Çevre Bakanlığı koordinatörlüğünde devam etmektedir.Ayrıca Büyükkarıştıran, Ahmetbey, Kırıkköy kasabaları ile Yenibedir, Emirali Köyü, Çiftlikköy, Alacaoğlu, Celaliye, Tatarköy Düğüncübaaşı,Karaağaç Köylerinde kanalizasyon tesisi mevcuttur.


5)Telefon Hizmetleri:
İlçemiz ve bağlı birimlerinde telefonu olmayan yerleşim birimi bulunmamaktadır. Telefon hizmetleri özelleştirme nedeniyle Türk Telekom tarafından yürütülmektedir.


6)Radyo ve TV Hizmetleri:
İlçemiz ve bağlı yerleşim birimlerinde her kanal TV yayını, birçok radyo yayınları izlenip dinlenmektedir. Ulusal kanalların yanı sıra, bölgesel Trakya TV de izlenmektedir.