ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

BABAESKİ

KIRKLARELİ İLİ BABAESKİ İLÇESİ
BABAESKİ İLÇE TANITIM
babaeski
 kırklareli babaeski
babaeski kırklareli
babaeski resimler
babaeski fotoğraflar
babaeski amnzaralar
babaeski görüntüler
babaeski video
babaeski spor
babaeski köprüler
babaeski tarih
babaeski turizm
babaeski konaklama
babaeski otel
babaeski pansiyon
babaeski yurt
babaeski ekonomi
babaeski sanayi
babaeski ticaret
babaeski tarım
babaeski hayvancılık
babaeski konut
babaeski emlak
babaeski kiralık
babaeski satılık
babaeski arsa
babaeskiaraç
babaeski kültür
babaeski sanat
babaeski haber
babaeski haritası
babaeski ulaşım
babaeski eğitim
babaeski okul
babaeski lisesi
babaeski iklim
babaeski sağlık
babaeski hastahanesi
babaeski reklam
babaeski dernek
babaeski doğa
babaeski gezi
babaeski tatil
babaeski akarsular
babaeski dağları
babaeski coğrafya
babaeski altyapı
babaeski lojman
babaeski
BABAESKİ İLÇE TARİH
Bugün Kırklareli'nin ilçesi durumunda olan Babaeski; Bizanslılar döneminde Bulgarophygon adıyla bilinmekteydi.
Babaeski Kırklareli
Babaeski'ye Yunanlilar Bulgaros, Bulgarlar Phygon, Osmanlilar ise Babay-i Atik adini vermislerdir.
Babaeski'nin, tarih önceki dönemlerle ilgili yapilan arastirmalar yetersizdir. 1936 yilinda Arif Müfid Mansel tarafindan Alpullu höyüğünde yapilan arastirmalarda kerpiç kalintilari, ilk tunç çağına ait tek renkli çanak ve çömlekler bulunmuştur. Bunlarin bir bölüü geometrik benekli olup, ayni dönemde Ege ve Balkan kültüründe de vardir. Macaristan'daki benzerleri "Toce" kültürü adıyla bilinmektedir.
Yöre'nin yerli halki, Traklar'dir. 1980 yılında Mehmet Özdoğan tarafindan, Kırklareli-Babaeski yolu üzerinde ki Tilki Burnu höyüğünde yapılan araştirmada, son kalkolitik dönem keremikleri ile Yunan ve Roma dönemlerine ait yapı kalıntıları bulunmuştur.
Roma döneminde, tarihsel yollarin Babaeski'den geçmesi burayi önemli bir merkez yapmıştır. Babaeski, Bizans döneminde de bu önemini korumuştur. Bizans imparatoru l.Anastasios'un (491-518) yaptırdığı Marmara'dan Karadeniz'e uzanan büyük liman suru, kentin yakınından geçmekte idi. l.Justinianos (527-535) tarafından onarılmış olan surdan günümüze eser kalmamıştır.
Babaeski,Vlll, ve Xlll. Yüzyillarda Bizans imparatorluğu'nun Thrake bölgesinde bir istihkam ve piskoposluk merkeziydi. 812'de Bulgar Çarı Krum tarafından zaptedilen şehir, 1359'da şehzade Murat (l.Murat) tarafından Osmanlı sınırlarına katildiktan sonra, "Babay-ı Atik" adını aldı. Önce Edirne Merkez Sancaği'na bağli olan Babaeski, 1879'da Kırklareli Sancak olunca Kirklareli'ye bağlandı.
1854 yılında kurulan en eski belediyeye sahip olan Babaeski'yi, Evliya çelebi ünlü seyhatnamesinde şöyle anlatmaktadır:
"Madyan oğlu Yanko zamanından beri bayındır bir kale ve büyük bir şehir idi. Sonra, Sırp,Bulgar ve Hersekliler birleşip İstanbul'u yıkmaya giderken bu şehri de yıkmışlardır. Sonra, sarı Saltuk Bey, Pravadi yakınında vefat edince,eski vasiyeti üzerine cenazesi yedi adet tabuta kanarak herbiri bir tarafa götürülürken Edirne Kralı da "bu adam bizdendir" diye Saltuk'un naaşını getirip Babaeski de gömdürmüştür. 
babaeski fatih cami
İste buna dayanarak kasabaya "Babaeski" denilmiştir.Halki bütün vergilerden hariç, güzel bir mıntıka ve yüzelli akçelik kazadır. Bin altmiş adet bağ ve bahçeleri,baştan başa kızıl kiremit örtülü alçaklı, yüksekli kagir binalari olup,yirmi mihraplıdır.";
Evliya çelebi, Seyhatnamesinde Babaeski'deki mimari eserlerle ilgili olarak ta şunları yazmıştır :
"Şehrin doğu girişinde ve su kenarindaki Ali Paşa Camii, medrese,imaret, han ve dükkanlarin hepsi Semiz Ali Pasa tarafından yaptırılmıştır. Bunlardan baska, yedi mescid, yedi çocuk mektebi, yedi han, yüz kadar dükkan,bir aşevi,bir hamam,üç adet tekke ve çarşi içinde hayat suyu akan bir çesmesi vardır. Ayrıca Saltuk Baba ziyaret yeri ve şeyh Mahmud Şühüdi Türbesi buradadir."
XIX. yüzyilin sonlarında burada yaşayan Hristiyan dinine mensup topluluklar için Osmanlı hükümetince kilise onarımı ve yapımlarına izin verilmiştir.
Hazine-i Evrak'ta ki mevcut belgelerden 1883 yılında Meryem Ana ve Aya Tanas (Hagios Atanasios) Rum kiliselerinin yanmalarından dolayı yenilenen inşşlarına, Natali köyünde Aya Yorgi (H.Georgios) adlı kilise yapımına 1847'de izin verilmiştir. XX. yüzyılın başında altı mahalle ve kırk üç köyden oluşan Babaeski'nin, 1919 yılında yapılan bir sayıma göre nüfusu 1968 kişiden oluşmakta idi.
BABAESKİ İLÇE COĞRAFYA
BABAESKİ
İlçemiz Kırklareli İline bağlı olup, nüfus bakımından üçüncü, yüzölçümü bakımından beşinci, tarım ve sanayi ürünleri üretimi bakımından ikinci sırada yer almaktadır.
Trakya yarım adasının tam ortasında bulunan ilçemizin;
•Doğusunda Lüleburgaz, batısında Havsa, kuzeyinde Kırklareli İl Merkezi, güneyinde ise Hayrabolu ve Pehlivanköy ilçeleri bulunmaktadır.
•İlçe akarsularını Ergene ve kolları oluşturmaktadır.
BABAESKİ İLÇE HAYVANCILIK
BABAESKİ'DE HAYVANCILIK
•Büyük baş hayvan sayısı : 20.101
•Küçük baş hayvan sayısı : 16.886
•Günlük süt üretimi kış aylarında 98 ton, yaz aylarında 125 ton olmak üzere ortalama 111 tondur.
•Günlük olarak bunun 12 tonu İlçemizde bulunan mandıralarda işlenmekte kalanı ilçe dışına satılmaktadır.
BABAESKİ İLÇE TARIM
BABAESKİ'DE TARIM


•İlçe halkının % 68’ini oluşturan 5.810 aile tarımla uğraşmaktadır.
•İlçenin yüzölçümü 65.200 hektar olup,
52.051 hektar işlenen arazi,
4.333,4 hektar mera arazisi,
3.706 hektar orman arazisi,
5.109,6 hektar kültür dışı arazi mevcuttur.
•10.888,2 Hektar arazi sulanabilir niteliktedir.


•TARIMSAL ÜRÜNLER
Ürün Adı : Alanı/Dekar Yıllık Üretim(Ton) Çiftçi Sayısı :
Buğday 243.000 60.750 4200
Mısır 7.374 36.870 402
Ayçiçeği 196.000 49.000 3150
Çeltik 11.955 11.955 232
Şeker Pancarı 159 954 20
Sarımsak 163 160 16
Ceviz 316 70 7
Elma 292 12 35