ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

KOFÇAZ

KOFÇAZ İLÇE TARİH
1-TARİHİ
1369 yılında Osmanlı topraklarına katılan ilçemizin, kesin olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Cumhuriyet döneminde Keşirlik adıyla nahiye merkezi olarak idari taksimatta yerini almış ve 1 Nisan 1959 tarihinde Kofçaz adı ile, İlçe olarak kurulmuştur. Toplam 530 km2 dir.
Önemli tarihi eser bulunmamakla birlikte bir köyümüze (Terzidere) yakın yerde 2. Dünya Savaşı yıllarında yapılan savunmaya yönelik mevziler bulunmaktadır.
KOFÇAZ İLÇE COĞRAFYA
2- COĞRAFİ DURUMU
Genel Durumu
Kofçaz Kırklareli’ne bağlı olup, Kırklareli iline yakınlığı 26 km’dir. Yurdumuzun Kuzeybatısı istikametinde Yıldız (Istıranca) Dağlarının eteklerinde yerleşmiş ve Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre İlçe nüfusu 3001 olan ormanlı alanların ortasında küçük şirin bir ilçedir.
KOFÇAZ İLÇE KONUM
Konumu
Kuzeyinde Bulgaristan, Güney ve doğusunda Kırklareli, Batıda Edirne ili ve Lalapaşa İlçesi ile komşu olan İlçemiz genel olarak dağlıktır.
İlçe 530.000 dekar alana yerleşmiştir. İlçeye bağlı 2 Mahalle ve 16 Köy bulunmaktadır. Toplam nüfusu 4166 olup, ilçemiz kilometreye yaklaşık 10–15 kişi ile çok az nüfus yoğunluğu olan bir yerleşim yeri özelliğine sahiptir.
Doğal Durum
Istıranca Dağlarının eteklerinde yerleşmiş oldukça engebeli bir arazi yapısına sahip, rakımı 460 metredir.
KOFÇAZ İLÇE AKARSULAR
Akarsular ve Göller
İlçemiz Kocayazı köyünden doğan ve Bulgaristan’a akan dere ile Devletliağaç, Tastepe, Terzilere ve Merkezden çıkan dereler birleşerek Kayalı Barajını beslemektedir.
KOFÇAZ İLÇE İKLİM
İklim
Tipik karasal iklim hakimdir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve esintilidir.
Arazi Durumu
İlçenin toprak dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
İlçenin Yüzölçümü : 530.000 dekar %100
Yerleşim Alanı :
Ekilebilen Arazi : 106.830 % 20,16
Çayır Mer’a : 13.591 % 2,56
Orman : 251.470 % 47,45
Kültür Dışı Arazi : 158.109 % 29,83
KOFÇAZ İLÇE NÜFUS
NÜFUS DURUMU
İlçemiz Türkiye’nin Nüfus bakımından en küçük ilçelerinden biridir.1 Nisan 1959 yılında İlçe haline getirildiği zaman köyleriyle birlikte toplam nüfusu 12.500 civarında olun nüfus yapısı 2011 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre İlçe Merkezi 886, köylerin nüfusu 2115, köyler ile birlikte İlçenin genel nüfusu 3001’dir.1970 yılından 2011 yılına kadar yapılan nüfus sayımlarına göre İlçe ve köylerin nüfusu aşağıya çıkarılmıştır.
YILI
MERKEZ
KÖYLER
TOPLAM
1970
868
5894
6852
1980
1082
8973
6055
1985
1278
4420
5698
1990
1306
3698
5004
1997
1487
2720
4207
2000
1538
2628
4166
2008 751 2212 2963
2011 886 2115 3001
1960 yılından bugüne kadar yapılan sayımlarda köylerin nüfusunda sürekli bir azalma görülmektedir. İlçenin küçüklüğü ve iş sahasının olmayışı köylerdeki göçün nedenlerindendir. Genç nüfusun genellikle Kırklareli, Lüleburgaz, Çorlu gibi büyük yerlere göç ettikleri nüfus kayıtlarını oturdukları yere aldırmak için hazırlanan değiştirme evraklarından anlaşılmaktadır. Örneğin 1997 yılında 17 olan yer değiştirme özel kütük numarası 2000 yılında 89’ dur.
Nüfus’un % 90’ı çiftçilikle uğraşmaktadır. Ormancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Ana dili Türkçedir. Türkçeden başka Pomakça ve Boşnakça konuşan köylerimizde vardır
KOFÇAZ İLÇE EĞİTİM
EĞİTİM
İlçe’de 1 İlköğretim okulu bulunmaktadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Memur, 3 Hizmetli olmak üzere personel sayısı 5’dir.
Kofçaz Halk Eğitim Müdürlüğünde 1 Müdür vardır, Müdür Yrd., Memur ve Hizmetli kadroları boştur.
Merkez İlköğretim Okulu’nda 1 Müdür, 1 Memur, 2 Hizmetli, 5 Sınıf Öğretmeni, 1 tane Ana Sınıfı Öğretmeni, 5 Branş Öğretmeni toplam 15 kadrolu personel görev yapmaktadır. Ayrıca ücret karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilen 1 Türkçe ile 1 Sosyal Bilgiler Öğretmeni görev yapmaktadır.
İlçemizde Taşımalı Eğitim ve Öğretim Sistemi uygulanmaktadır.Öğrenci mevcudu toplam 217 olup, bu öğrencilerin 140’ı 15 köyden taşınmaktadır. Kulaköyü öğrencileri ise Dereköy Bedesine taşınmaktadır.


Mesleki bilgi ve beceri kursları sosyal-kültürel faaliyetler Kofçaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülmektedir.
KOFÇAZ İLÇE İDARE
İDARİ DURUM
İlçeye bağlı Merkez Belediyesi ile 16 Köy Muhtarlığı vardır. Belediye teşkilatı olan Merkezde iki mahalle mevcuttur.
İlçenin Kuzey ve Batısındaki Malkoçlar, Beyci, Ahlatlı, Karaabalar, Ahmetler, Topçular ve Tatlı pınar hudut köyleridir. Malkoçlar köyü 1. Derece askeri yasak bölge içerisindedir. İlçemizin Kocayazı, Topçular, Ahlatlı, Ahmetler, Karaabalar, Tatlıpınar, Beyci ve Terzidere köyleri orman köyleridir.
KOFÇAZ İLÇE EKONOMİ
EKONOMİK DURUM
İlçemiz ekonomik bakımdan bölge ve İl standartlarının çok altında seyreden tamamen tarıma dayalı bir yapıya sahiptir.
Kofçaz’ın Kırklareli’ne 26 km. kuzeyde olması dolayısıyla İstanbul, Edirne, Kapıkule yolu üzerine kayan sanayii yatırımlarından mahrum kalmasına yol açmıştır.
Kırklareli’nin Organize Sanayii Bölgesi olmasına rağmen İlçemizde bir hazır giyim üzerine fabrika kurulması dışında hiçbir ağır, orta, küçük ölçekli sanayii yatırımları yoktur. İlçe halkı sadece tarım ve kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet sektörlerinde istihdam edilmektedir.
Ekonomik ve ticari faaliyetlerin hareketliliği söz konusu değildir. Ancak Cumhuriyet döneminde var olan ve bugün kapalı olan Malkoçlar köyündeki Türk-Bulgar sınırında gümrük kapısının yeniden açılması İlçe halkını ekonomik ve ticari olarak rahatlatacak hatta ekonomik hayata bir canlılık kazandıracaktır.
İlçemizde bir Yağlı Tohumlar, bir Tarım Kredi ve bir de Pancar Kooperatifi vardır.
 Üretim açısından sulu üretim yapılamayışı ve hatta bazı yılların çok kurak geçmesi üretimi de etkilemektedir.
İlçemizdeki süt ürünleri bir tanesi mevsimlik olmak üzere dört mandıra tarafından değerlendirilmekte, et istihsali ise canlı hayvan biçiminde Kırklareli’nde değerlendirilmektedir.
İlçede yetiştirilen hububat her yıl Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından büro eliyle Ayçiçeği Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından toplanmaktadır.
Genel olarak, ilçe ekonomisini etkileyen faktörlerin sektör bazında incelenmesi;
a)Tarım Sektörü
Bitkisel Üretim: İlçemizde kuru tarım yapılmaktadır. Sulanabilir alanlar oldukça sınırlıdır. Topraklarımızın derinliğinin azlığı ve kumsal olması nedeniyle kuraktan etkilenme daha fazladır. Böyle yıllarda mahsul kaybımız %100 lere varmaktadır. Bitkisel üretimde verim kayıplarını azaltmak, çiftçilerimizin daha kazançlı ve 
istikrarlı üreticiler haline getirmek için alternatif projeler uygulamaya konulmaktadır. Bu mahiyette hem iyi birer münavebe bitkisi olan hem de kaliteli hayvan yemi sağlayan yem bitkilerinin ekimi arttırılmalıdır. Bunun yanında yeşil yem bitkilerinden silaj yapımı ve kullanılması hayata geçirilmiştir.
İlçemizde temel tarım ürünlerimizin yıllar itibarıyla ekiliş ve üretim durumlarından 2005 yılı itibarîyle son dört yılın miktarları ekilişler dekar, verim ton olarak aşağıya çıkarılmıştır.
Mahsul Cinsi
Buğday
Arpa
Tritikale
Yulaf
Ayçiçeği
Fasulye
2005 Ekiliş
60000
1000
10000
5000
8200
1000
2005 Verim
27000
350
4000
1500
1230
80
2006 Ekiliş
60000
1000
10000
5000
10000
1000
2006 Verim
27000
350
4000
1500
1500
80
2007 Ekiliş
61000
1000
10000
5000
10300
1000
2007Verim
27450
350
4000
1500
1545
80
2008 Ekiliş
70000
1000
10000
5000
8000
1500
2008 Verim
31500
350
4000
1500
1400
120
6
Hayvansal Üretim: Ülkemizdeki mevcut koşulların gereği olarak öncelikli üretim konusu olması gereken hayvancılık son yıllarda gerilemeye gitmiş, hayvan miktarlarında sayısal olarak düşme görülmüştür. Hayvancılığımız son iki yıldır uygulamaya konulan Devlet desteklemeleri ile tekrar bir canlılık kazanmaya başlamıştır.
İlçemizde mevcut olan hayvanlardan elde edilen hayvansal ürün miktarı ise günlük inek sütü olarak 13 ton, koyun sütü olarak yılda iki ay olmak üzere günlük 10 tondur. Bu sütler çeşitli mandıralarda kaşar ve beyaz peynire işlenmektedir.
Yılda ortalama 22.000 baş besi kuzusu ile 900 baş besi danası kesime gönderilmektedir.
Yılar itibariyle hayvan varlığı aşağıya adet olarak çıkarılmıştır.
YIL
2005
2006
2007
2008
Büyükbaş
4382
4466
4805
5967
Küçükbaş
15624
17909
22734
25428
Su Ürünleri: İlçemiz Kocayazı Köyünde bir alabalık üretme tesisi mevcut olup faaliyet göstermemektedir.

b) Sanayi Sektörü:
Kofçaz ilçesinde orta veya büyük ölçekli hiçbir sanayii kuruluşu yoktur.


c) Hizmet Sektörü:
Kofçaz’da hizmet sektöründe yer alan birimler 1959 yılında Kofçaz’ın İlçe olmasıyla birlikte Belediye teşekkül ettirilmiş ve böylece hizmet sektörü kurulmuştur. Bu sektör içinde başlıca etkinliği olan birim kamu sektörüdür. İlçenin kamu hizmetlerinde çalışanların sayısı 137 civarındadır.
Bankacılık sektörü sadece Ziraat Bankası tarafından hizmet vermektedir. Tarım üretimden doğan ekonomik girdilerin sağladığı ve sadece alım satım ile sınırlı bulunan para akımı bu banka ile canlılık sağlamaktadır. Daha çok süt destekleme ödemeleri, zirai ilaç ödemeleri, kimyevi gübre ödemeleri yapılmaktadır. Hizmet sektörü içinde yer alan diğer bir kuruluş tarımsal faaliyetleri ayni ve nakdi olarak destekleyen Tarım Kredi Kooperatifidir.
İlçede esnaf çok az sayıdadır. Bunlar kısaca bir fırın, bir kasap, dört içkili bir içkisiz lokanta, bir benzin istasyonu, küçük çapta tamirci ve dört bakkaldan ibarettir.
Devletli ağaç ve Kocatarla derelerinde İl Özel İdare Müdürlüğünce büz ve briket tesisleri kurulup köy muhtarlıklarına devredilip işlettirilerek köylere gelir sağlanabilir, kum ocakları açılıp çalıştırılabilir.
d) Kooperatifler:
İlçemizde 836 Sayılı Kofçaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 2547 Sayılı Kofçaz Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar Kooperatif bulunmaktadır.
Daha önce bucak olarak idare edilen Kofçaz 1959 yılında ilçe olmuştur. İlçeye bağlı 16 köy bulunmaktadır. İlçe olmadan önce Nüfus ile ilgili işlemleri Kırklareli Nüfus Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olup hükümet konağında çıkan yangın sonucunda eski aile kütükleri yanmıştır.Şu an kullanılan Nüfus Aile Kütükleri 1934 yılında yersel yazım sonucu oluşturulmuştur. 1960yılından 2000 yılına kadar yapılan nüfus sayımla
rında köylerin nüfusunda sürekli bir azalma görülmektedir. 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre Kofçaz Merkez Nüfusu: 1538 köyler: 2628 olmak üzere toplam nüfus: 4166 dır. Mernıs Projesi kapsamında yürütülen işlemler tamamlanmış olup vatandaşlara on-line olarak hizmet verilmektedir. Kırklareli Kofcaz 
İlcesi Genel Bilgileri